Site icon Kamu Türkiye

Başhekim ne kadar maaş alır?

Başhekim ne kadar maaş alır?

2022 başhekim medyan maaşı, net 20.000 TL’dir. Başhekim maaşı, çalışılan kuruma göre değişmekle birlikte bir başhekim 12.000 TL civarı maaş alırken farklı bir kurumda çalışan başka bir başhekim, net 30.000 TL’ye kadar maaş alabilir.

 

Başhekim Kimdir

Görev aldığı hastanenin yönetimsel yönetimini, tıbbi ve eğitim süreçlerini denetim eden yetki sahibi şahıslara Başhekim adı verilir. Görev aldıkları hastahane tamamıyla onlardan mesuldür ve Sağlık Bakanlığı yönünden verilen emirler, kurallar kapsamında çalışırlar. Kamuya, vakıflara ve hususi şirketlere ilişkin hastanelerde çalışabilirler.

Başhekimin Görevi Nedir?

Başhekim bütün hastaneden ve çalışan personelden mesuldür. Başhekim yardımcıları, başhemşire ve laboratuar şefleri ve yöneticileri kontrol eder. Bunların beraberinde şunlardan dahi mesuldür;

• Tıbbi, yönetimsel ve eğitim hizmetlerinin planlamasını yaparak tertipli bir sistem oluşturmak,
• Yapılan hizmetlerin takibini yaparak kontrol etmek ve yönetmek,
• Hastanenin daha verimli duruma gelmesi için faaliyetler yapmak,
• Çalışma saatleri içinde başka bir iş ile ilgilenecekse yerine vekil belirleme etmek,
• Hastanede bulunan eczahane ve depoların takibini yaptırmak ve kontrol etmek,
• Hastaların tıbbi süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olmak ve gerektiği taktirde müdahale ederek hastayı iyileştirmek,
• Hastanenin bütün envanterini yönetmek ve noksan ile fazlayı kontrol etmek,
• Yasa yönünden kural koyulmamış alanlar için elverişli düzenler oluşturmak,

Başhekim Nasıl Olunur?

Başhekim olmak için uzun bir yoldan geçmek gereklidir. Üniversitelerde 6 sene süresince tıp okunmalıdır. Daha sonra yetkin doktor olmak için TUS’a girmelidir. Ardından akademik çalışmalarını sürdürmeli ve prof. olması gereklidir. Zaman içinde daha çok kariyer yaparak baştabip olunabilir.

2022 Başhekim Maaşları Ne Kadar?

Çalışan Başhekim Maaşları; Asgari geçim indirimi (AGİ), prim ve başka ödeneklere göre değişiklik göstermiştir. Ziyaretçiler yönünden anonim olarak paylaşılan Başhekimin ortalama aylık verileri üst kısımda listelenmektedir. Kesin Maaş verileri için işverenlere danışınız.

Exit mobile version