Site icon Kamu Türkiye

İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı Maaşları

İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı Maaşları

Türkiye’de birçok kişi tarafından merak edilen İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı Maaşları 2021 yılı için en güncel ve resmi hali ile sizler için derledik.

Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
 İletişim Uzman Yardımcısı 2.970 4.350 7.500

İletişim Uzman Yardımcısı Hangi Görevleri Yapmaktadır?

Birimin vazife alanıyla alakalı verilen görevleri yerine getirmek,
Başkanlığın vazife alanına dair olarak siyaset, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların belirlenmesi gibi amaçlarla her çeşitli soruşturma ve araştırmalar yaparak önerilerde bulunmak,
Başkanlık hizmetlerinde faaliyet, prodüktivite ve performansın artırılması ile kural ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, umumi aplikasyon ilkelerinin saptanması ve birimler arası koordinasyon sağlanması için ortak çalışma yapmak,
Görevli olduğu konu ile alakalı her çeşitli bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
Başkanlığın vazife alanına giren konularda tasarı önerileri getirmek ve geliştirmek,
Görevlendirildikleri konularda Başkanlık içerisinde yahut başka kurumlarda eğitimler vermek,
Görev alanıyla alakalı ulusal yahut milletlerarası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,
Görevli olduğu konularda, Başkanlık ile başka kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,
Benzeri nitelikteki başka görevleri yerine getirmek.

Exit mobile version